ДНИ НА ИЗКУСТВАТА "ПРОФ.АСЕН ДИАМАНДИЕВ" БОРОВЕЦ 2020

9-11 ОКТОМВРИ ХОТЕЛ САМОКОВ


ДНИ НА ИЗКУСТВАТА "ПРОФ.АСЕН ДИАМАНДИЕВ" БОРОВЕЦ 2020
ДНИ НА ИЗКУСТВАТА "ПРОФ.АСЕН ДИАМАНДИЕВ" БОРОВЕЦ 2020
ДНИ НА ИЗКУСТВАТА "ПРОФ.АСЕН ДИАМАНДИЕВ" БОРОВЕЦ 2020

"ДНИ НА ИЗКУСТВАТА "ПРОФ.АСЕН ДИАМАНДИЕВ" БОРОВЕЦ" 2020 се провежда в курортен комплекс Боровец и цели представянето и популяризирането на разнообразни жанрове в областта на музикалното, танцово, театрално, изобразително и забавно изкуство. По време на фестивала възможности ще покажат участници от различни възрастови групи без ограничение. Мястото на провеждане на фестивала е Хотел Самоков, предлагащ изключителни възможности с материалната си база - голяма сцена, зала с 600 места, пет камерни зали и др.
ДНИ НА ИЗКУСТВАТА "ПРОФ.АСЕН ДИАМАНДИЕВ" БОРОВЕЦ се провежда под патронажа на Областния управител на Софийска област г-н Илиан Тодоров и кмета на община Самоков г-н Владимир Георгиев, артистичен директор проф.д-р тони Шекерджиева - Новак, както и с финансовата подкрепа на Община Своге


Партньори

 • Хотел Самоков - Боровец
 • Областен управител на Софийска област
 • Община Самоков
 • Самоков – Боровец АД
 • Община Своге
 • Сдружение Рила 2011
 • Регионални експертно консултанстки информационни центрове "Читалища"
 • Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство Проф.Асен Диамандиев – гр. Пловдив
 • Нов български университет – гр. София
 • Югозападен университет „Неофит Рилски” – гр. Благоевград
 • Вестник Самоков 365
 • Народно читалище Градище - 1907 гр. Своге
 • Съюза на българските музикални и танцови дейци
 • НМА "Панчо Владигеров"