Арт Боровец Фестивал

26 - 27 Юни, хотел Самоков, к.к. Боровец
За Нас

Сдружение „Мюзик контекст”  е юридическо лице с нестопанска цел за осъщестяване на обществено полезна дейност. Приоритет в работата му представлява организирането и провеждането на изяви свързани с популяризирането на музиката и изкуствата. Пример за това са реализираните пет издания на международен конкурс за камерна музика, както и редица други културни мероприятия. Финансирането на сдружението се извършва посредством реализирани проекти от Министерство на Културата, както и финансова подкрепа от общини, неправителствени организации и частния бизнес.


Имейл: musiccontext@mail.bg Мобилен: 0899 909 129


Партньори

 • Хотел Самоков - Боровец
 • Областен управител на Софийска област
 • Община Самоков
 • Самоков – Боровец АД
 • Община Своге
 • Сдружение Рила 2011
 • Регионални експертно консултанстки информационни центрове "Читалища"
 • Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив
 • Нов български университет – гр. София
 • Югозападен университет „Неофит Рилски” – гр. Благоевград
 • Вестник Самоков 365
 • Народно читалище Градище - 1907 гр. Своге
 • Съюза на българските музикални и танцови дейци
 • НМА "Панчо Владигеров"